Børne- og Ungdomsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-05-2008

 07-05-2008 

Bilag:

 •   Regnskab 2007 - Børne- og Ungdomsudvalget (bilag til pkt. 02)
 •   Budgetopfølgningrapport pr. 31. marts 2008 (bilag til pkt. 03)
 •   Opfølgning på opmærksomhedspunkter (bilag til pkt. 03)
 •   Arbejdsbeskrivelse for SFO-leder (bilag til pkt. 05)
 •   Arbejdsbeskrivelse for souschef i SFO (bilag til pkt. 05)
 •   Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet samt tids- og aktivitetsplan (bilag til pkt. 06)
 •   Tidligere sagsfremstilling (bilag til pkt. 08)
 •   Notat fra leder af støttepædagogkorpset, Jonna Nielsen (bilag til pkt. 08)
 •   Rammeaftale 2009 (bilag til pkt. 09)
 •   Udkast til samarbejdsaftale (bilag til pkt. 10)
 •   Notat vedrørende tværkommunal godkendelses- og tilsynsafdeling (bilag til pkt. 10)
 •   Sammendrag af indkomne udtalelser (bilag til pkt. 11)
 •   Indkomne udtalelser (bilag til pkt. 11)
 •   Kopi af skrivelse til samtlige elevråd (bilag til pkt. 14)
 •   Tilmeldingen til gymnasier (bilag til pkt. 14)
 •   Nyt omkring de to-sprogede småbørn (bilag til pkt. 14)
 • ‹‹ Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Børne- og Ungdomsudvalget