Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 15-09-2009

 15-09-2009 

Bilag:

 •   Notat - prioritering af lokalplaner ved UP møde den 15. september 2009 (bilag til pkt. 10)
 •   Debatfolder til vindmøller ved Ryå (bilag til pkt. 11)
 •   Tegning (bilag til pkt. 12)
 •   Datablad antenner (bilag til pkt. 12)
 •   Situationsplan (bilag til pkt. 12)
 •   Indsigelse (bilag til pkt. 12)
 •   Billeder besigtigelse (bilag til pkt. 12)
 •   Stadfæstelse af afgørelse (bilag til pkt. 13)
 •   Indsigelse fra Aalborg Stift (bilag til pkt. 14)
 •   Indsigelse fra Aalborg Stift - udtalelse fra kirkegårdskonsulent (bilag til pkt. 14)
 •   Udtalelse fra Miljøcenter Århus vedr. mulighederne for byvækst ved Hjallerup (bilag til pkt. 15)
 •   Forslag til ny områdeafgrænsning (bilag til pkt. 15)
 •   Redegørelse til Naturklagenævnet (bilag til pkt. 16)
 •   Kort til naturklagenævnet (bilag til pkt. 16)
 •   Udtalelse til Naturklagenævnet (bilag til pkt. 17)
 •   Afgørelse i sag om lokalplan 1722-01 og lokalplantillæg nr. 1 (bilag til pkt. 17)
 •   Bilag 1 fra lokalplan nr. 1722-01 (bilag til pkt. 17)
 •   Notat vedr. Forslag til landsplanredegørelse 2009 (bilag til pkt. 19)
 •   Forslag til Landsplanredegørelse 2009 (bilag til pkt. 19)
 •   Følgebrev til forslag til Landsplanredegørelse 2009 (bilag til pkt. 19)
 •   Semaiskolen, kortbilag (bilag til pkt. 3)
 •   Kortbilag (bilag til pkt. 4)
 •   Degnestien 7 (bilag til pkt. 6)
 •   Anmodning om igangsættelse af lokalplanarbejde (bilag til pkt. 7)
 •   Situationsplan forslag 2 (bilag til pkt. 7)
 •   Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 8)
 •   Kortbilag til solfangeranlæg (bilag til pkt. 8)
 •   Geologisk undersøgelse, Nordre Ringgade (bilag til pkt. 8)
 •   Geologiske undersøgelser, syd for Asaavej (bilag til pkt. 8)
 •   Ansøgning til Energistyrelsen om støtte til projektet (bilag til pkt. 8)
 •   Forventet tidsplan (bilag til pkt. 8)
 •   Budget for Dronninglunds solvarmeanlæg (bilag til pkt. 8)
 •   Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 1361-09 (bilag til pkt. 9)
 •   Partshøringssvar (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget