Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 13-10-2009

 13-10-2009 

Bilag:

 •   Lokalplanforslag nr. 03-26 (05.10.2009) (bilag til pkt. 01)
 •   Lokalplanforslag nr. 1972-01 (05.10.2009) (bilag til pkt. 02)
 •   Kommentarer fra Tandteamet til høringsskrivelser (bilag til pkt. 03)
 •   Høring Gravensgade (bilag til pkt. 03)
 •   Høringssvar fra ejerforening (bilag til pkt. 03)
 •   Ønsker at der udarbejdes lokalplan (bilag til pkt. 04)
 •   Kortbilag fremsendt af ansøger, placering af sportingbane (bilag til pkt. 04)
 •   Oversigtskort (bilag til pkt. 04)
 •   Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vedr. revideret lokalplan 11 - 16 (bilag til pkt. 05)
 •   Brev fra Aalborg Stiftsøvrighed vedr. revideret lokalplan 11 - 16 (bilag til pkt. 05)
 •   Lokalplan nr. 11-16 (06.10.2009) fornyet høring (bilag til pkt. 05)
 •   Brev til lodsejer (bilag til pkt. 06)
 •   Ansøgning (bilag til pkt. 06)
 •   Udstykningsplan (bilag til pkt. 06)
 •   Kort over arealet (bilag til pkt. 06)
 •   Prioritering af lokalplaner før Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 13.10.2009 (bilag til pkt. 07)
 •   Indsatsområde 7 - Turisme (bilag til pkt. 10)
 •   Ansøgning om økonomisk støtte (bilag til pkt. 11)
 •   Budget for turisme (bilag til pkt. 11)
 •   Beskrivelse - Destination helårsturisme (bilag til pkt. 11)
 •   Status på restmidler til Erhverv og Turisme pr. 24. september 2009 (bilag til pkt. 11)
 •   Udstykningsforslag (bilag til pkt. 12)
 •   Strandvænget Asaa - Notat vedr. matr.nr. 19ae (bilag til pkt. 12)
 •   Miljøcenter Århus - Svarbrev om byvækst ved Asaa (bilag til pkt. 12)
 •   Svarbrev til ejer (bilag til pkt. 12)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget