Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 01-12-2009

 01-12-2009 

Bilag:

 •   Partshøringssvar BJK (bilag til pkt. 07)
 •   Kommentarer til lokalplanforslag nr. 06-45 (bilag til pkt. 07)
 •   Partshøringssvar (bilag til pkt. 07)
 •   Lokalplanforslag nr. 1364-01 (23.11.2009) (bilag til pkt. 08)
 •   Flextur - flere muligheder fra januar 2010 (bilag til pkt. 09)
 •   Anmodning om igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 1)
 •   Bilag til ansøgning om igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 1)
 •   Billede 019 - eksisterende forhold til Dronninglund Kirke (bilag til pkt. 1)
 •   Billede 014 - eksisterende forhold ved Dronninglund Kirke (bilag til pkt. 1)
 •   Kort 2 - Målfast (bilag til pkt. 1)
 •   Kort 1 - Målfast (bilag til pkt. 1)
 •   Budgetopfølgningsrapport 30-9-2009 (bilag til pkt. 10)
 •   Status på budget for Erhverv og Turisme 2009 pr. 26. november 2009 (bilag til pkt. 11)
 •   Klage fra Interlex (bilag til pkt. 12)
 •   Klage anden runde - Skansen (bilag til pkt. 12)
 •   Prioritering af lokalplaner efter Udviklings- og Planlægningsudvalgets møde den 3. november 2009 (bilag til pkt. 13)
 •   Folder - modelflyveklub (bilag til pkt. 2)
 •   Billeder (bilag til pkt. 2)
 •   Parkeringsareal ved fællesvej (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om parkeringsareal ved fællesvej (bilag til pkt. 2)
 •   Kortbilag - parkering på marken (bilag til pkt. 2)
 •   Klient på Vildmosevej 141 udtrykker stor bekymring for projekt (bilag til pkt. 3)
 •   Uddrag fra avis vedrørende Brønderslev Kommune og vindkraften (bilag til pkt. 3)
 •   Brev fra Kim Dam Nielsen - vindmøllepark (bilag til pkt. 3)
 •   Mail: Bemærkninger til vindmølleplan - fordebat (bilag til pkt. 3)
 •   Opsamling på scoping vedrørende opsætning af vindmøller (bilag til pkt. 3)
 •   Oversigtskort med 10 vindmøller (bilag til pkt. 3)
 •   Revideret ansøgning om opstilling af 3 stk. forsøgsmøller (bilag til pkt. 4)
 •   Oversigtskort (bilag til pkt. 4)
 •   Kortbilag (bilag til pkt. 4)
 •   Forside (bilag til pkt. 5)
 •   Indledning (bilag til pkt. 5)
 •   Hovedstruktur (bilag til pkt. 5)
 •   Hovedstruktur (bilag til pkt. 5)
 •   Retningslinier (bilag til pkt. 5)
 •   Rammer (bilag til pkt. 5)
 •   Rammer (bilag til pkt. 5)
 •   Redegørelse (bilag til pkt. 5)
 •   Kort - byudvikling (bilag til pkt. 5)
 •   Bilag med ændringer (bilag til pkt. 5)
 •   Detailhandelsplan 2009 - endelig (bilag til pkt. 6)
 •   Ændringsskema, forslag til Detailhandelsplan 2009 (bilag til pkt. 6)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget