Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23-01-2007

 23-01-2007 

Bilag:

 •   "Levende Landdistriker", landdistriktspolitik - tilrettet (bilag til pkt. 01)
 •   Notat af 2. november 2006 om spilleregler og principper (bilag til pkt. 01)
 •   Notat af 22. december 2006 om indkomne bemærkninger/indsigelser (bilag til pkt. 01)
 •   Brønderslev Kommunes indsigelse til Nordjyllands Amt af 11. august 2006 (bilag til pkt. 02)
 •   Brønderslev Kommunes indsigelse til Nordjyllands Amt af 13. november 2006 (bilag til pkt. 02)
 •   Uddrag af Regionplantillæg nr. 198 (side 1-39 af 205) (bilag til pkt. 02)
 •   Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 (bilag til pkt. 03)
 •   Notat om indsigelser (bilag til pkt. 04)
 •   Kopi af 4 indsigelser og breve fra investorerne (bilag til pkt. 04)
 •   Forslag til lokalplan nr. 20-26 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 22 (bilag til pkt. 06)
 •   Brev fra Nordjyllands Amt, modtaget 27. november 2006 (bilag til pkt. 06)
 •   Brev fra Nordjysk Udvalg for Landboret, dateret 11. december 2006 (bilag til pkt. 06)
 •   Brev fra DanRaps, bemærkninger til brev fra Nordjysk Udvalg for Landboret, dateret 20. dec. 2006 (bilag til pkt. 06)
 •   Forslag til lokalplan 10-53 for et område til egentlige erhvervsformål ved motorvejen, Hjallerup (bilag til pkt. 07)
 •   Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale (bilag til pkt. 09)
 •   Notat af 6. december 2006 (bilag til pkt. 09)
 •   Kortbilag 1:2000 (bilag til pkt. 09)
 •   Kopi af indsigelse og kort med forslag til alternativ p-plads (bilag til pkt. 10)
 •   Udviklingsplan for Asaa Havn (bilag til pkt. 11)
 •   Redegørelse for miljøkonsekvenser - uddrag (samlet vurdering) (bilag til pkt. 11)
 •   Notat af 12. december 2007, oversigt over indkomne klager (bilag til pkt. 12)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget