Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 23-10-2007

 23-10-2007 

Bilag:

 •   Forslag til mødekalender 2008 (bilag til pkt. 01)
 •   Lokalplanforslag 5313-02 (bilag til pkt. 02)
 •   Skitse til ændret kortbilag 2 (bilag til pkt. 02)
 •   Partshøringssvar fra Borgerforeningen (bilag til pkt. 02)
 •   Partshøringssvar fra ejere af Havesangervej 25 (bilag til pkt. 02)
 •   Kopi af indsigelser/bemærkninger (bilag til pkt. 03)
 •   Udkast til vedtægter for Fiskerilag Midt-Nord (bilag til pkt. 05)
 •   Revideret forslag til erhvervspolitik (bilag til pkt. 06)
 •   Notat om høringssvar (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra Brønderslev Handel (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra Brønderslev Udviklingsråd (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar Brønderslev Udviklingsråd - forslag til politik (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra Dansk Industri (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra LAG-Brønderslev (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra Landbonord (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra LO-Brønderslev Dronninglund (bilag til pkt. 06)
 •   Høringssvar fra Rådet for Agroindustri (bilag til pkt. 06)
 •   Referat (bilag til pkt. 08)
 •   Ansøgning 2 (bilag til pkt. 08)
 •   Kortbilag 3 fra lokalplan 06-12 (bilag til pkt. 10)
 •   Teknisk kort (bilag til pkt. 10)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget