Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 12-08-2008

 12-08-2008 

Bilag:

 •   Supplerende høring om forslag til Råstofplan 2008 - Søheden (bilag til pkt. 01)
 •   Supplerende høring om forslag til Råstofplan 2008 - Rebsenge (bilag til pkt. 01)
 •   Supplerende høring om forslag til råstofplan 2008 - Hellum (bilag til pkt. 01)
 •   Supplerende høring om forslag til Råstofplan 2008 - Grindsted (bilag til pkt. 01)
 •   Kort med indsigere (bilag til pkt. 02)
 •   Indsigelse fra Rita Jensen og Carsten Frederiksen (bilag til pkt. 02)
 •   Bemærkninger fra Hanne Møgelmose (bilag til pkt. 02)
 •   Brev fra Jan Augustesen (bilag til pkt. 02)
 •   Advokatbrev om erklæring fra Jan Augustasen vedr. handel (bilag til pkt. 02)
 •   Svar i partshøring (bilag til pkt. 02)
 •   Indsigelse fra naboer, Tolstrupvej 60 (bilag til pkt. 03)
 •   Kopi af klage til Naturklagenævnet fra naboer, Tolstrupvej 60 (bilag til pkt. 03)
 •   Bemærkninger til planforslag fra Forsvarets Materieltjeneste (bilag til pkt. 03)
 •   Region Nordjyllands bemærkninger til Brønderslev Kommunes forslag til Kommuneplantillæg nr. 16(B) (bilag til pkt. 03)
 •   Indsigelse fra Andelsboligforeningen AB Nygårdsvænget (bilag til pkt. 03)
 •   Indsigelse fra Rikke og Flemming Ytting Hansen (bilag til pkt. 03)
 •   Mail: Partshøring indsigelse fra Rikke og Flemming Ytting Hansen (bilag til pkt. 03)
 •   Indsigelser (bilag til pkt. 04)
 •   Kort med indsigere (bilag til pkt. 04)
 •   Svar fra ansøger (bilag til pkt. 04)
 •   Opholdsarealer (bilag til pkt. 04)
 •   Bygningshøjder (bilag til pkt. 04)
 •   Bebyggelsesplan fra tidligere lokalplan (bilag til pkt. 04)
 •   Skyggediagram 3 etager (bilag til pkt. 04)
 •   Skyggediagram 2 etager (bilag til pkt. 04)
 •   Notat UP 120808 (bilag til pkt. 04)
 •   Høring af virksomhedsejere (bilag til pkt. 05)
 •   Indsigelse (bilag til pkt. 05)
 •   Kort Rideskole (bilag til pkt. 06)
 •   Opførelse ridebane og -hal (bilag til pkt. 06)
 •   Naturklagenævnet om ridehal (bilag til pkt. 06)
 •   Notat om prioritering af lokalplaner (bilag til pkt. 07)
 •   Arbejdsplan lokalplaner 2008 UP 120808 (bilag til pkt. 07)
 •   06-48 bebygplan (bilag til pkt. 08)
 •   Illustrationsplan 06-43 (bilag til pkt. 08)
 •   (bilag til pkt. 08)
 •   Ny beplantning udenfor lokalplan (bilag til pkt. 08)
 •   Ansøgers bemærkninger (bilag til pkt. 08)
 •   Oversigt over indsendte vindmølleansøgninger 2007/2008 (bilag til pkt. 09)
 •   Svarbrev vedr. status på vindmølleplanlægningen i Brønderslev Kommune (bilag til pkt. 09)
 •   Foroffentlighedsmateriale for riffelskydebane (bilag til pkt. 10)
 •   Brev til Samvirkende jagtforeninger om plan-og miljøforhold for ny riffelskydebane ved Sdr. Engvej (bilag til pkt. 10)
 •   Brev vedrørende gener ved evt. skydebaneanlæg (bilag til pkt. 10)
 •   Regnskab 2007 - Brønderslev, R07, E, 2008-06-12 (bilag til pkt. 11)
 •   Årsrapport 2007, Nordjyllands trafikselskab (bilag til pkt. 11)
 •   Følgebreve til budget 2009 (bilag til pkt. 12)
 •   Orientering om kollektiv trafik - budget 2009 - Bilag 3 Budgetforslag 2009, 2008-06-13 (bilag til pkt. 12)
 •   Høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 (bilag til pkt. 13)
 •   Høringssvar - statens trafikplan (bilag til pkt. 13)
 •   Budgetopfølgningsrapport 30-06-2008 Udviklings- og planlægningsudvalget (bilag til pkt. 14)
 •   Basisbudget 2009 samt ønsker - Udviklings- og planlægningsudvalget (bilag til pkt. 15)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget