Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 09-09-2008

 09-09-2008 

Bilag:

 •   Foroffentlighedsmateriale for riffelskydebane (bilag til pkt. 1)
 •   Brev til Samvirkende jagtforeninger om plan- og miljøforhold for ny riffelskydebane ved Sdr. Engvej (bilag til pkt. 1)
 •   Brev vedrørende gener ved evt. skydebaneanlæg (bilag til pkt. 1)
 •   Indsigelse dateret 21. august 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 17. juli 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Ansøgning om byggetilladelse (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 19. august 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Bemærkninger fra Vej og Park (bilag til pkt. 10)
 •   Lokalplan (bilag til pkt. 10)
 •   Partshøring (bilag til pkt. 10)
 •   Svar på protester mod byggeri (bilag til pkt. 10)
 •   Brev til ansøger (bilag til pkt. 10)
 •   Naboorientering (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse dateret 23. juli 2008 (bilag til pkt. 10)
 •   Projekt Rekreative ruter, skemaer til udfyldelse (bilag til pkt. 11)
 •   Projekt Rekreative ruter, skemaer til udfyldelse - Finasieringsbudget Mariagerfjord (bilag til pkt. 11)
 •   Årsberetning 2007 (bilag til pkt. 12)
 •   Uddrag af KKR-mødet 22. august 2008 pkt 2.2. (bilag til pkt. 13)
 •   Fordeling af kommunal garantistillelse til Væksthus Nordjylland 2009 (bilag til pkt. 13)
 •   Brev af 20. august 2008 fra Brønderslev Udviklingsråd (bilag til pkt. 14)
 •   Basisbudget 2009 samt ønsker - Udviklings- og planlægningsudvalget (bilag til pkt. 15)
 •   Sikret døgninstitution (bilag til pkt. 2)
 •   Kortbilag - Sæbyvej 60 (bilag til pkt. 3)
 •   Uddrag af lov om kolonihaver (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra flere beboere på Sæbyvej (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Sæbyvej 41 (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar Sæbyvej 43 (bilag til pkt. 3)
 •   Ansøgning om byggetilladelse (bilag til pkt. 3)
 •   Lokalplanforslag nr. 1478-01 (bilag til pkt. 4)
 •   Lille udstrækning af lokalplan nr. 10-52 (bilag til pkt. 5)
 •   Lokalplan med stor udstrækning (bilag til pkt. 5)
 •   Kort med indsigere (bilag til pkt. 6)
 •   Indsigelse fra Himmerlandsgade 11 (bilag til pkt. 6)
 •   Bemærkninger fra Helgolandsgade 8 (bilag til pkt. 6)
 •   Brev fra Jan Augustesen (bilag til pkt. 6)
 •   Erklæring vedrørende handel (bilag til pkt. 6)
 •   Svar i partshøring (bilag til pkt. 6)
 •   Lokalplan nr. 06-48 - Udkast (bilag til pkt. 7)
 •   Notat (bilag til pkt. 8)
 •   Notat (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget