Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 07-10-2008

 07-10-2008 

Bilag:

 •   Lokalplanforslag nr. 10-56 (bilag til pkt. 1)
 •   Oversigtskort (bilag til pkt. 10)
 •   Plan over anlæg (bilag til pkt. 10)
 •   Referat af besigtigelse (bilag til pkt. 10)
 •   Indsigelse (bilag til pkt. 10)
 •   Kommentar til indsigelse (bilag til pkt. 10)
 •   Foroffentlighedsmateriale for riffelskydebane (bilag til pkt. 11)
 •   Brev til Samvirkende jagtforeninger om plan- og miljøforhold for ny riffelskydebane ved Sdr. Engvej (bilag til pkt. 11)
 •   Brev vedrørende gener ved evt. skydebaneanlæg (bilag til pkt. 11)
 •   Mail vedr. riffelskydebane fra Jens Olsen JKF Brønderslev (bilag til pkt. 11)
 •   Forslag til bebyggelsesplan for Markedsbyen, Hjallerup (bilag til pkt. 12)
 •   Ansøgning om tilskud på 50.000 kr. (bilag til pkt. 15)
 •   Ansøgning om tilskud på 90.999 kr. (bilag til pkt. 16)
 •   Klage over kommunens afgørelse (bilag til pkt. 17)
 •   Høring af kommunen (bilag til pkt. 17)
 •   Kommentarer fra klager (bilag til pkt. 17)
 •   Følgebrev til klage over kommunens afgørelse (bilag til pkt. 17)
 •   Referat fra NT´s bestyrelsesmøde den 12. september 2008 (bilag til pkt. 19)
 •   Følgebrev til ansøgning om udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - Ejendommen Algade 78-84 foto (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 01 situationsplan (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 02 kælderplan (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 03 stueplan (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 04 1.ste sal (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 05 2.den sal (bilag til pkt. 2)
 •   Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 06 facadeforslag foreløbig (bilag til pkt. 2)
 •   Kortbilag til Algade (bilag til pkt. 2)
 •   Billede Spindergården ud mod Netto (bilag til pkt. 2)
 •   Billede Spindergården set fra Østergade (bilag til pkt. 2)
 •   Billede spindergården set fra Østergade 2 (bilag til pkt. 2)
 •   Billede gyden (bilag til pkt. 2)
 •   Billede gyden 2 (bilag til pkt. 2)
 •   Billede Byggeri - på anden side af Østergade (bilag til pkt. 2)
 •   Billede Bagside Spindergården (bilag til pkt. 2)
 •   Billede Aldi (bilag til pkt. 2)
 •   Visualisering af skorsten (bilag til pkt. 3)
 •   Naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan 20-26 (bilag til pkt. 3)
 •   Orientering om nabohøring (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Statens Luftfartsvæsen (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Præstbrovej 85 (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Kvisselholtvej 84 (bilag til pkt. 3)
 •   Spørgsmål i forbindelse med nabohøring fra Æblehaven 3 (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Præstbrovej 69 (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Anlægsvej 2 (bilag til pkt. 3)
 •   Mail: Vedrørende naboorientering fra Enoddenvej 17 (bilag til pkt. 3)
 •   Høringssvar fra Enoddenvej 17 (bilag til pkt. 3)
 •   Partshøring Danraps (bilag til pkt. 3)
 •   Brev til Danraps (bilag til pkt. 3)
 •   Situationsplan, placering af skorsten (bilag til pkt. 3)
 •   Kortbilag 2, lokalplan 20-26 (bilag til pkt. 3)
 •   Ændringskort (bilag til pkt. 4)
 •   Kortbilag 2 i lokalplan nr. 10-46 (bilag til pkt. 4)
 •   Naboorientering, ansøger, Hjallerup Erhvervspark (bilag til pkt. 4)
 •   Naboorientering, naboer, Hjallerup Erhvervspark (bilag til pkt. 4)
 •   Indsigelse mod dispensation fra lokalplan nr. 10-46 (bilag til pkt. 4)
 •   Partshøring Hjallerup Erhvervspark (bilag til pkt. 4)
 •   Indsigelse dateret 21. august 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 19. august 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Bemærkninger fra Vej og Park (bilag til pkt. 5)
 •   Partshøring (bilag til pkt. 5)
 •   Lokalplan (bilag til pkt. 5)
 •   Svar på protester mod byggeri (bilag til pkt. 5)
 •   Brev til ansøger (bilag til pkt. 5)
 •   Naboorientering (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 23. juli 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 22. juli 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Indsigelse dateret 17. juli 2008 (bilag til pkt. 5)
 •   Ansøgning om byggetilladelse (bilag til pkt. 5)
 •   Referat fra borgermøde (bilag til pkt. 5)
 •   Definition detailhandel (bilag til pkt. 5)
 •   Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund (bilag til pkt. 5)
 •   Uddrag af lokalplan (bilag til pkt. 5)
 •   Situationsplan (bilag til pkt. 6)
 •   Oversigskort med placering af byggerier (bilag til pkt. 6)
 •   Kortbilag fra lokalplan (bilag til pkt. 6)
 •   oversigtskort 1-1000 (bilag til pkt. 6)
 •   Udtalelse vejafdelingen (bilag til pkt. 6)
 •   Naboorientering (bilag til pkt. 6)
 •   Udtalelse fra vejafdelingen (bilag til pkt. 6)
 •   Notat om prioritering 7. oktober 2008 (bilag til pkt. 7)
 •   Intern arbejdsplan for lokalplaner (bilag til pkt. 7)
 •   Høringssvar fra naturgas Midt-Nord (bilag til pkt. 8)
 •   Dispensationsansøgning (bilag til pkt. 8)
 •   Supplerende oplysninger fra ansøger (bilag til pkt. 8)
 •   Digital kommuneplan - Følgebrev DK-plan kontraktudkast Brønderslev Kommune (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget