Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11-11-2008

 11-11-2008 

Bilag:

 •   Rapport Brønderslev - del 3 (bilag til pkt. )
 •   Kortbilag klage (bilag til pkt. 01)
 •   Uddrag Lokalplan 20-24 (bilag til pkt. 01)
 •   Hjallerup Rideklub Kort (bilag til pkt. 01)
 •   Billeder 001 (bilag til pkt. 01)
 •   Billeder 004 (bilag til pkt. 01)
 •   Billeder 003 (bilag til pkt. 01)
 •   Lokalpan 20-24 Hjallerup rideklub (bilag til pkt. 1)
 •   Notat om sagsforløb (bilag til pkt. 1)
 •   Partshøring Brev Lokalplan 20-24 - Brønderslev Kommune lokalplan 20-24 læbælte (bilag til pkt. 1)
 •   Ansøgning om dispensation for læbælte (bilag til pkt. 1)
 •   Uddrag Lokalplan 20-24 (bilag til pkt. 1)
 •   Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 10)
 •   Kortbilag til solfangeranlæg (bilag til pkt. 10)
 •   Bilag 15 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 01 situationsplan (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 16 Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan - 06 facadeforslag foreløbig (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 1 Brev til UP (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 11 Skyggevirkning fra Arkaden 2 (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 12 Skyggevirkning fra Arkaden 2 (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 4 Kl 16 juni (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 6 Kl 12 marts (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 9 Kl 12 december (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 5 Kl 12 marts (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 13 Skyggevirkning fra Arkaden 3 (2 (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 14 Skyggevirkning fra Arkaden 1 (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 7 Kl 16 marts (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 10 Kl 15 december (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 3 Kl 12 juni (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 8 Kl 10 december (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Bilag 2 Kl 8 juni (2) (bilag til pkt. 11)
 •   Principiel udstykningsplan - Areal ved Danserhøj (bilag til pkt. 12)
 •   Kortbilag 1 Dronninglund Rideklub (bilag til pkt. 13)
 •   Skitse over placering af ridehal og -baner (bilag til pkt. 13)
 •   Notat (bilag til pkt. 13)
 •   Budgetopfølgning 3 på udviklings- og planlægsningsudvalgets område (bilag til pkt. 14)
 •   Indsigelse dateret 21. august 2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 19. august 2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Bemærkninger fra Vej og Park (bilag til pkt. 15)
 •   Lokalplan (bilag til pkt. 15)
 •   Partshøring (bilag til pkt. 15)
 •   Svar på protester mod byggeri (bilag til pkt. 15)
 •   Brev til ansøger (bilag til pkt. 15)
 •   Naboorientering (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 23-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 22-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 22-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 22-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 22-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 22-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse dateret 17-07-2008 (bilag til pkt. 15)
 •   Ansøgning om byggetilladelse (bilag til pkt. 15)
 •   Referat fra borgermøde (bilag til pkt. 15)
 •   Definition detailhandel (bilag til pkt. 15)
 •   Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund (bilag til pkt. 15)
 •   Uddrag af lokalplan (bilag til pkt. 15)
 •   Partshøring (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse fra Dahlsvej 2 (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse fra Dahlsvej 1 (bilag til pkt. 15)
 •   Situationsplan (bilag til pkt. 15)
 •   Indsigelse fra beboere på Dahlsvej (bilag til pkt. 15)
 •   Etablering af detailforretning på Stationsvej 31, Dronninglund (bilag til pkt. 15)
 •   Høringsbrev - Nordjysk strategi for Intelligente TransportSystemer (ITS) (bilag til pkt. 16)
 •   Høringsbrev - Nordjysk strategi for Intelligente TransportSystemer (ITS) - Bilag (bilag til pkt. 16)
 •   Analyserapport Brønderslev - del 1 (bilag til pkt. 17)
 •   Rapport Brønderslev - del 2 (bilag til pkt. 17)
 •   Tilbud fra KUBEN af 8. oktober 2008 (bilag til pkt. 18)
 •   Notat om prioritering 7. oktober udkast - Notat om prioritering 7. oktober udkast (bilag til pkt. 19)
 •   Arbejdsplan (bilag til pkt. 19)
 •   Situationsplan Hjallerup erhvervspark (bilag til pkt. 2)
 •   Principskitse vedr. hjallerup Erhvervspark (bilag til pkt. 2)
 •   Tilladelse fra Miljøcenter Århus til ophævelse af hotelpligt (bilag til pkt. 20)
 •   Ansøgning om tilskud på 90.999 kr. (bilag til pkt. 21)
 •   Ansøgning om støtte efter koordinering (bilag til pkt. 21)
 •   Forslag til mødekalender 2009 (bilag til pkt. 22)
 •   Ændringskort i farver (bilag til pkt. 3)
 •   Kortbilag 2 lokalplan 10-46 (bilag til pkt. 3)
 •   Naboorientering, ansøger, Hjallerup Erhvervspark (bilag til pkt. 3)
 •   Naboorientering, naboer, Hjallerup Erhvervspark (bilag til pkt. 3)
 •   Indsigelse mod dispensation fra lokalplan nr. 10-46 (bilag til pkt. 3)
 •   Partshøring hjallerup erhvervspark (bilag til pkt. 3)
 •   Bemærkninger til udstykning (bilag til pkt. 3)
 •   Kort Markedsvej 7 (bilag til pkt. 4)
 •   Visualisering af tank (bilag til pkt. 4)
 •   Uddrag af mødereferat Hjallerup Samvirke (bilag til pkt. 4)
 •   Afgørelse fra Naturklagenævnet (bilag til pkt. 5)
 •   Beliggenhedsplan (bilag til pkt. 5)
 •   Kort (bilag til pkt. 5)
 •   Lokalplan nr. 11-01 (bilag til pkt. 5)
 •   Byplanvedtægt 3 (bilag til pkt. 6)
 •   Sommerhusområder Kort (bilag til pkt. 6)
 •   Høringssvar fra Grundejerforeningen Smalbyparken (bilag til pkt. 6)
 •   Korbilag - Sæbyvej 60 (bilag til pkt. 7)
 •   Bilag til deklaration - adgangsbegrænsning (bilag til pkt. 7)
 •   UDKAST til udtalelse Vejdirektoratet (bilag til pkt. 7)
 •   Ansøgning om principgodkendelse (bilag til pkt. 8)
 •   Mail med ny ansøgning - Ejendommen Algade 194 (bilag til pkt. 8)
 •   Ny ansøgning (bilag til pkt. 8)
 •   Teknik- og Miljøuadvalget 24. oktober 2001 (bilag til pkt. 8)
 •   Algade 194 kort med boliger og erhverv (bilag til pkt. 8)
 •   Deklaration 1. maj 1967 (bilag til pkt. 8)
 •   Kortbilag Gravensgade, Brønderslev (bilag til pkt. 9)
 •   Ansøgning om principgodkendelse af udstykning (bilag til pkt. 9)
 •   Ansøgning om principgodkendelse af udstykning - udstykningsplan (bilag til pkt. 9)
 •   Matrikelkort, Gravensgade 68-106, brønderslev (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget