Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10-02-2009

 10-02-2009 

Bilag:

 •   Kommuneplan proces 2009 v1 (bilag til pkt. 1)
 •   Kommuneplan proces 2009 v2 (bilag til pkt. 1)
 •   Kommuneplan proces 2009 v3 (bilag til pkt. 1)
 •   Mailkorrespondance med Miljøcenter Århus om tidsplan for offentliggørelse af forslag til kom-muneplan 09 for Brønderslev Kommune (bilag til pkt. 1)
 •   Mulige områder til vindmølleparker i Brønderslev Kommune - januar 2008 (bilag til pkt. 1)
 •   Oversigt høringssvar (bilag til pkt. 10)
 •   Borgerhenvendelse fra Sterup-borger (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar fra Tina Karstrøm, Hallund (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Flauenskjold skole (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Ø Brønderslev centralskole (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar - kollektiv trafik - Thise skole (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Toftegårdsskolen Jerslev (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Agersted skole (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Sterup Borgerforening (bilag til pkt. 10)
 •   Borgerhenvendelse fra Sterup-borger (bilag til pkt. 10)
 •   Borgerhenvendelse fra Sterup-borger (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Manna-Thise borgerforening (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar til kollektiv trafik fra Hellum Borgerforening (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Eftersskolen ved Bakkerne (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Asaa skolebestyrelse (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Hedegårdsskolen (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar Brønderslev gymnasium (bilag til pkt. 10)
 •   Eddy Marrups supplerende bemærkninger (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar - Eddy Maarup (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar vedrørende sammenlægning af skolebusruterne 645 og 648 (bilag til pkt. 10)
 •   Høringssvar fra Dronninglund Gymnasium (bilag til pkt. 10)
 •   Ansøgning (bilag til pkt. 11)
 •   Plantegning (bilag til pkt. 11)
 •   Oversigtskort vedr. Søndergade (bilag til pkt. 2)
 •   Tegning af bygningsværk (bilag til pkt. 2)
 •   Kortbilag 2 (bilag til pkt. 2)
 •   Bilag 1 fra lokalplan nr. 4345-01 (bilag til pkt. 3)
 •   Ændringskort (bilag til pkt. 4)
 •   Kortbilag nr. 2 (bilag til pkt. 4)
 •   Indsigelse (bilag til pkt. 4)
 •   Kopi af tilbagekaldelse af klage til Naturklagenævnet (bilag til pkt. 5)
 •   Udstykningsplan (bilag til pkt. 6)
 •   Kommuneplanens generelle rammer (bilag til pkt. 6)
 •   Fremtidig byudvikling (bilag til pkt. 7)
 •   Forslag til udstykningsplan med 6 grunde (bilag til pkt. 7)
 •   Område ved Danserhøj (bilag til pkt. 7)
 •   Tidsplan for lokalplan nr. 20-29 (bilag til pkt. 8)
 •   Notat om prioritering af lokalplaner til UP 10. februar 2009 (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget