Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 27-03-2007

 27-03-2007 

Bilag:

 •   Kommuneplan 2002-2013, Dronninglund Kommune side 9-14 (bilag til pkt. 1)
 •   Kommuneplan 2005-2017, Brønderslev Kommune side 12-13 (bilag til pkt. 1)
 •   Kommuneplan 2005-2017, Brønderslev Kommune side 32-35 (bilag til pkt. 1)
 •   Kortbilag (bilag til pkt. 10)
 •   Trafikanalyse Dronninglund by, marts 2007 (bilag til pkt. 11)
 •   Tidsplan Køreplaner (bilag til pkt. 12)
 •   Brev fra Landsbyrådet af 16. marts 2007. (bilag til pkt. 15)
 •   Ansøgning (bilag til pkt. 16)
 •   Brev fra Nordjyllands Amt af 7. december 2006 (bilag til pkt. 3)
 •   Indsigelse fra Advokaterne Slotsgade af 2. februar 2007 (bilag til pkt. 3)
 •   Indsigelse fra ejerne af Thorsholmvej 2 af 22. januar 2007 (bilag til pkt. 3)
 •   Indsigelse fra ejerne af Thorsholmvej 1 af 23. januar 2007 (bilag til pkt. 3)
 •   Indsigelse fra beboere Thorsholmvej m.fl. af 20. januar 2007 (bilag til pkt. 3)
 •   Indsigelse fra Naturfredningsforeningen af 11. januar 2007 (bilag til pkt. 3)
 •   Hjallerup Handicap Idræts bemærkninger til indsigelser af 18. februar 2007 (bilag til pkt. 3)
 •   Bilag 1 og 1 til Hjallerup Handicap Idræts kommentarer til indsigelser (bilag til pkt. 3)
 •   Bilag 2, 3 og 4 til Hjallerup Handicap Idræts kommentarer til indsigelser (bilag til pkt. 3)
 •   Dronninglund Kommunes afslag på planlovstilladelse af 22. december 2005 (bilag til pkt. 3)
 •   Amtets kvittering for modtagelse af ansøgning om miljøgodkendelse af 19. maj 2006 (bilag til pkt. 3)
 •   Udtalelse fra Nordjyllands Amt af 16. november 2005 (bilag til pkt. 3)
 •   Notat om påvirkning af landbrugsejendomme (bilag til pkt. 4)
 •   Ansøgning om lokalplan ved Granbækvej (bilag til pkt. 5)
 •   Ansøgning om lokalplan - Tolstrupvej 57 (bilag til pkt. 6)
 •   Ansøgning (bilag til pkt. 7)
 •   Visualisering af ny tank - før og efter (bilag til pkt. 7)
 •   Ansøgning af 11. september 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Luftfoto med indtegnet byggefelt af 5. sept. 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Situationsplan med bygningssæt fra tidl. ansøgning – bemærk afstand til skel mod nord er nu 57 m (bilag til pkt. 8)
 •   (bilag til pkt. 8)
 •   Kortbilag til Regionplan af 22. juni 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Naboorientering iht. planlov af 27. september 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Udtalelse fra Kulturmiljørådet af 23. oktober 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Bemærkninger fra ansøger af 26. november 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Bemærkninger fra nabogruppe af 14. december 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Bemærkninger fra nabogruppe af 14. december 2006 (bilag til pkt. 8)
 •   Ansøgers bemærkninger til nabogruppens indsigelser af 3. januar 2007 (bilag til pkt. 8)
 •   Ansøgers bemærkninger af 5. februar 2007 (bilag til pkt. 8)
 •   Bemærkninger fra nabogruppe af 1. marts 2007 (bilag til pkt. 8)
 •   Kortbilag til alternativ 1 og 2 (bilag til pkt. 8)
 •   Ansøgning (bilag til pkt. 9)
 •   Breve om dyrehold (bilag til pkt. 9)
 •   Miljøportal (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget