Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 19-05-2009

 19-05-2009 

Bilag:

 •   Kortbilag 1 - miljøscreening 10-52 (bilag til pkt. 1)
 •   Kommentarer til miljøscreening (bilag til pkt. 1)
 •   Kommentarer til miljøscreening Brønderslev kommune (bilag til pkt. 1)
 •   Ansøgning om principgodkendelse af byggeri (bilag til pkt. 10)
 •   Prospekt (bilag til pkt. 10)
 •   Notat om arealoversigt (bilag til pkt. 10)
 •   Situationsplan (bilag til pkt. 10)
 •   Referat af bestillermøde 28. april 2009 - Referat 28. april 2009 (bilag til pkt. 11)
 •   Køreplanproces 2010 - NT (bilag til pkt. 11)
 •   Budgetopfølgning 31-3-2009 - Revideret 7-5-2009 (bilag til pkt. 15)
 •   Aftalepunkter til budgetopfølgning - revideret udgave (bilag til pkt. 15)
 •   Orientering om puljer i trafikforliget og medfinansiering (bilag til pkt. 16)
 •   Lokalplanforslag 1477-01 (11.05.09) (bilag til pkt. 2)
 •   Indsigelse fra Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. (bilag til pkt. 4)
 •   Partshøring 06-47 (bilag til pkt. 4)
 •   Lokalplanforslag nr. 1361-09 (12.05.09) (bilag til pkt. 5)
 •   Behandling af indsigelser (bilag til pkt. 6)
 •   Revideret kort m. udsigtskiler (bilag til pkt. 6)
 •   Revideret kort m. udsigtskiler (bilag til pkt. 6)
 •   Kommentarer til indsigelser til lp 03-25, Havnegade i Asaa - kommentarer til indsigelser (bilag til pkt. 6)
 •   Indsigelse fra Lene Dokkedal (bilag til pkt. 6)
 •   Indsigelse fra Rita Jensen på vegne af ejer af Havnegade 42 (bilag til pkt. 6)
 •   Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening (bilag til pkt. 6)
 •   Indsigelse fra Hans Ole Kristensen (bilag til pkt. 6)
 •   Bemærkninger fra Egon Christensen (bilag til pkt. 6)
 •   Indsigelse fra Asger Larsen (bilag til pkt. 6)
 •   Ansøgning om dispensation for betegnelsen Funktionærboliger (bilag til pkt. 7)
 •   Naboorientering - funktionærboliger naboer (bilag til pkt. 7)
 •   Mail: Ansøgning om ibrugtagen af sommerhus til helårsbeboelse (bilag til pkt. 8)
 •   Svarbrev Søndre Smalbyvej 56 (bilag til pkt. 8)
 •   (bilag til pkt. 8)
 •   Opsamling fra borgermøder om byudvikling (bilag til pkt. 9)
 •   Opsamling på borgermøde om landdistrikter (bilag til pkt. 9)
 •   Opsamling på borgermøde om vindmøller (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget