Udviklings- og Planlægningsudvalget
Print siden

Beslutningsprotokol fra mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 11-08-2009

 11-08-2009 

Bilag:

 •   4.3_vindmøller - kortbilag til hovedstrukturafsnit om vindmøller (bilag til pkt. 1)
 •   4.3_vindmøller - afsnit til hovedstruktur i kommuneplan 2009 om vindmøller (bilag til pkt. 1)
 •   Kortbilag 1 - miljøscreening 10-52 (bilag til pkt. 10)
 •   Kommentarer til miljøscreening (bilag til pkt. 10)
 •   Kommentarer til miljøscreening Brønderslev kommune (bilag til pkt. 10)
 •   Kort til Miljøcenter Århus (bilag til pkt. 10)
 •   Forslag til ny områdeafgrænsning (bilag til pkt. 10)
 •   Referat Miljøcenter Århus 30. juni 2009 rettet (bilag til pkt. 10)
 •   Kortbilag 2 (bilag til pkt. 11)
 •   Kortbilag 1 (bilag til pkt. 11)
 •   Ny henvendelse vedr. endnu ikke afklarede forhold (bilag til pkt. 12)
 •   Svarskrivelse (bilag til pkt. 12)
 •   Partshøring ifbm færdigmelding (bilag til pkt. 12)
 •   Besvarelse partshøring (bilag til pkt. 12)
 •   Fotos (bilag til pkt. 12)
 •   Situationsplan 1-200 (bilag til pkt. 12)
 •   Uddrag lokalplan 06-28 (bilag til pkt. 12)
 •   Klage til Naturklagenævnet over lokalplan 03-25 (bilag til pkt. 13)
 •   Basisbudget P101 Erhverv og turisme (bilag til pkt. 14)
 •   Basisbudget P802 Kollektiv trafik (bilag til pkt. 14)
 •   Kopi af klage til Naturklagenævnet vedr. lokalplan 11-16 (bilag til pkt. 15)
 •   Klage til Naturklagenævnet over lokalplanforslag nr. 1361-09 (bilag til pkt. 16)
 •   (bilag til pkt. 18)
 •   Opsamling fra borgermøder om byudvikling (tidligere udleveret) (bilag til pkt. 2)
 •   Opsamling på borgermøde om landdistrikter (tidligere udleveret) (bilag til pkt. 2)
 •   Opsamling på borgermøde om vindmøller (tidligere udleveret) (bilag til pkt. 2)
 •   Forslag til høringspartnere - hovedstruktur (tidligere udleveret) (bilag til pkt. 2)
 •   Samlet hovedstruktur 1-7 (tidligere udleveret) (bilag til pkt. 2)
 •   Arealer til byudvikling (tidligere udleveret) (bilag til pkt. 2)
 •   Detailhandelsplan 2009 (bilag til pkt. 3)
 •   Rammer for detailhandel i byerne (bilag til pkt. 3)
 •   Lokalplanforslag nr. 06-45 (bilag til pkt. 4)
 •   Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (bilag til pkt. 5)
 •   Oversigtskort (bilag til pkt. 5)
 •   Midlertidig landzonetilladelse til Ryttergården (bilag til pkt. 5)
 •   Notat om prioritering af lokalplaner 11. august 2009 (bilag til pkt. 6)
 •   Oversigtskort (bilag til pkt. 9)
 •   Matrikelkort (bilag til pkt. 9)
 • ‹‹ Oversigt over Udviklings- og Planlægningsudvalgets dagsordener og beslutningsprotokoller

  Du er her: Forside/Rådhus & Politik/Byråd og stående udvalg/Udviklings- og Planlægningsudvalget