Fra: Michael Alberg Hahn (MCAH) [mcah@ramboll.dk]
Sendt: 14. maj 2009 08:57
Til: Flemming Bjerre
Emne: RE: Vedr. J. nr. 2009-0010 - Sonofon antenneposition JD867A

Vedhæftede filer: JD867A Brønderslev Syd Vestre - Dækningskort UDEN JD867A.JPG; JD867A Brønderslev Syd Vestre - Dækningskort MED JD867A.jpg
Hej Flemming.
 
Vedhæftet finder du to dækningkort. Et kort uden positionen JD867A, og et med, til sammenligning.
 
Grunden til at Sdr. Om fartsvej 1 ikke kan benyttes er, at Sonofon allerede har UMTS antenner på denne. Den kan ikke alene dække behovet for mobilt bredbånd, og rækker ikke til det ønskede område. 
(Ca. 500m til 1 km er absolut max for UMTS dækning, specielt i byerne hvor du har tæt beboelse, og dermed mange brugere på een gang. Dem der bor nærmest antennepositionen får den bedste mulighed for at 'komme på nettet'. I de store byer, f.eks. i København, kan man have flere positioner i een gade, for at kunne levere den fornødne dækning. Det drejer sig om antal brugere, samt afstand til nærmeste antenne).
 
Jeg håber at dette kan hjælpe dig lidt, ellers er du velkommen til at vende tilbage til mig.

På forhånd tak. Hav en god dag.


Med venlig hilsen
Michael Alberg Hahn (MCAH)
Sitehunter

Rambøll Danmark A/S
Division Tele

Direkte +45 9935 7503
Mobil +45 5125 0312
Fax +45 9935 7505

mailto:mcah@ramboll.dk

Rambøll Danmark A/S
Byggeri, Industri & Tele
Prinsensgade 11
DK 9000 Aalborg

Telefon +45 99357500
http://www.ramboll-telecom.dk/

__________________________________________________
Viden der bringer mennesker videre---

 


From: Flemming Bjerre [mailto:Flemming.Bjerre@99454545.dk]
Sent: 12. maj 2009 10:46
To: Michael Alberg Hahn (MCAH)
Subject: SV: Vedr. J. nr. 2009-0010 - Sonofon antenneposition

Hej Michael
 
Jeg har forsøgt at ringe til dig ang. ny mast og mobilantenner/Sonofon i Brønderslev på adressen Skovparken 12.
 
På baggrund af indsigelser i naboorienteringen og øvrige forhold har Brønderslev Kommune at udsætte behandlingen af sagen, dels for at foretage en mere bred naboorientering, og dels for at få sagen mere belyst.
 
Mht. sidstnævnte bedes redegjort for, om det er muligt at benytte eksistererende mast beliggende Sdr. Omfartsvej 1 i Brønderslev, ca. 700 m nord for ansøgte placering, hvor der forøvrigt i forvejen er Sonofon antenner. Hvis ikke, bedes dette begrundet. Det bedes endvidere fremsendt et dækningskort for ansøgte placering. Eksisterende mast på Sdr. Omfartsvej er udpeget i kommunens masteplan, i modsætning til ansøgte mast.
 
Næste møde i kommunens Udviklings- og Planlægningsudvalg er 9. juni, efterfølgende møde først efter sommerferien. Hvis jeg skal nå at have det med til 9. juni, er jeg nødt til at have ovennævnte i løbet af 1-2 dage, da jeg skal have iværksat ny naboorientering.
Jeg beklager udsættelsen, men nogen gange udvikler en sag sig, og det er vores opfattelse, at det eneste rigtige i denne sag er at følge ovennævnte.
 
Du må meget gerne ringe tilbage for uddybning.
 
Med venlig hilsen
 
Flemming Bjerre
Byggesagsbehandler
Dronninglund Rådhus
Fagenheden Teknik og Miljø
Afd.: Byggeri, planer, trafik og veje
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Tlf.: dir.: 99 45 46 24
Mail: Flemming.Bjerre@99454545.dk
 
Hovedpostkasse:
Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Tlf.: 99454545
Sikker e-mail: raadhus@99454545.dk


Fra: Michael Alberg Hahn (MCAH) [mailto:mcah@ramboll.dk]
Sendt: 30. april 2009 15:02
Til: Flemming Bjerre
Emne: Vedr. J. nr. 2009-0010 - Sonofon antenneposition

Hej Flemming.

Jeg har modtaget kopi af indsigelser, på vores id JD876A Brønderslev Syd Vestre, jeres ref. J. nr. 2009-0010, af brev af d. 27-04-2009, fra dig.

Jeg vil spørge om I har brug for yderligere informationer fra mig?

Til din info kan jeg hér, kort kommentere på Randi G. Jensens indsigelsesbrev:
Hun taler om "de omdiskuterede sunhedsricisi ved strålepåvirkning for de omkringboende…". Hertil kan jeg sige at, iht, Helge Sander kan dette ikke være et bedømmelses grundlag. Jeg vedhæfter stråleinfo, let læseligt.

I samme sætning siger Randi at, det ville være "skæmmende i det smuke og rekreative område". Der står jo en sirenemast, i forvejen, som udskiftes. Der sættes ikke en ny 40 meter mast op ved naboen. Så jeg har i min søgen, i området, taget lige nøjagtigt dét med i mine overvejelser, og derfor valgt at udbyggge en eksisterende struktur.

Randi taler ligeledes om "forringelse af ejendom", og at såfremt de skal sælge frygter de at det vil være med store tab.

Det kan jeg ikke sige noget til, dog er holdningen at såfremt der ingen 3G dækning er i området, vil dette forringe salgsværdien, men det er alt sammen nogle spekulationer, der ikke kan tages i betragtning hér.

På forhånd tak. Hav en god dag.
Med venlig hilsen
Michael Alberg Hahn (MCAH)
Sitehunter

Rambøll Telecom Denmark

Direkte +45 9935 7503
Mobil +45 5125 0312
Fax +45 9935 7505

mailto:mcah@ramboll.dk

Rambøll Danmark A/S
Byggeri, Industri & Tele
Prinsensgade 11
DK 9000 Aalborg
Telefon +45 99357500
http://www.ramboll-telecom.dk/
__________________________________________________
Viden der bringer mennesker videre---