Fra: Michael Alberg Hahn (MCAH) [mcah@ramboll.dk]
Sendt: 30. april 2009 15:02
Til: Flemming Bjerre
Emne: Vedr. J. nr. 2009-0010 - Sonofon antenneposition

Hej Flemming.

Jeg har modtaget kopi af indsigelser, på vores id JD876A Brønderslev Syd Vestre, jeres ref. J. nr. 2009-0010, af brev af d. 27-04-2009, fra dig.

Jeg vil spørge om I har brug for yderligere informationer fra mig?

Til din info kan jeg hér, kort kommentere på Randi G. Jensens indsigelsesbrev:
Hun taler om "de omdiskuterede sunhedsricisi ved strålepåvirkning for de omkringboende…". Hertil kan jeg sige at, iht, Helge Sander kan dette ikke være et bedømmelses grundlag. Jeg vedhæfter stråleinfo, let læseligt.

I samme sætning siger Randi at, det ville være "skæmmende i det smuke og rekreative område". Der står jo en sirenemast, i forvejen, som udskiftes. Der sættes ikke en ny 40 meter mast op ved naboen. Så jeg har i min søgen, i området, taget lige nøjagtigt dét med i mine overvejelser, og derfor valgt at udbyggge en eksisterende struktur.

Randi taler ligeledes om "forringelse af ejendom", og at såfremt de skal sælge frygter de at det vil være med store tab.

Det kan jeg ikke sige noget til, dog er holdningen at såfremt der ingen 3G dækning er i området, vil dette forringe salgsværdien, men det er alt sammen nogle spekulationer, der ikke kan tages i betragtning hér.

På forhånd tak. Hav en god dag.
Med venlig hilsen
Michael Alberg Hahn (MCAH)
Sitehunter

Rambøll Telecom Denmark

Direkte +45 9935 7503
Mobil +45 5125 0312
Fax +45 9935 7505

mailto:mcah@ramboll.dk

Rambøll Danmark A/S
Byggeri, Industri & Tele
Prinsensgade 11
DK 9000 Aalborg
Telefon +45 99357500
http://www.ramboll-telecom.dk/
__________________________________________________
Viden der bringer mennesker videre---