Tværgående og sektorvise projektgrupper
Print siden

De sektorvise arbejdsgrupper har grundlæggende til opgave at kortlægge, forberede og gennemføre implementeringen af de forskellige arbejdsgange inden for hvert sektorområde.

Arbejdsgrupperne på de tværgående områder har til opgave at sikre, at de vitale tværgående opgaver kortlægges og løses. Disse opgaver udgør i mange tilfælde forudsætningen for at den nye organisation grundlæggende fungerer, og der skal sikres et tæt samspil med sektorgrupperne.

Alle projektgrupper referer til den administrative styregruppe.

Statusbeskrivelser

Den Administrative Styregruppe vedtog på møde den 10. januar 2005 at igangsætte udarbejdelsen af statusbeskrivelser af alle kommunale aktiviteter i Brønderslev og Dronninglund Kommuner.
Læs
statusbeskrivelserne her »


Projektgrupper:

Deltagere i amtsarbejdsgrupper


Projektgruppernes fremlæggelse på temamøder i SLU

Meningen med fremlæggelsen er dels at give SLU et indblik i projektgruppernes arbejde dels at give politikerne et godt beslutningsgrundlag, når projektgruppens forslag senere fremlægges for underudvalg og SLU til endelig beslutning.

Brønderslev - Dronninglund Kommune